skip to Main Content

Proč studovat vietnamštinu?

Naučíte se nový jazyk

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Naučíte se zajímavý a perspektivní jazyk na úrovni B1-B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce. Měli byste být schopni bez problémů komunikovat na všechna běžná témata.  Výhodou je, že jej můžete procvičovat i v České republice díky početné vietnamské diaspoře. Kromě toho Vás čekají i kurzy angličtiny a francouzštiny, případně si během studia můžete vyzkoušet i další asijské jazyky, jako např. čínštinu, japonštinu, korejštinu či indonéštinu.

Seznámíte se s vietnamskými dějinami, kulturou, literaturou či současnou situací

Kromě studia jazyka se dozvíte více nejen o vietnamských dějinách, společnosti, kultuře i literatuře, ale i o celém regionu jihovýchodní a východní Asie. Výhodou je možnost velkého výběru kurzů, který Vám umožní specializovat se na jednotlivé oblasti dle Vašeho individuálního zájmu. Vzhledem k početné vietnamské diaspoře v Evropě budete též moci tyto znalosti využít i v každodenní praxi.

Získáte dovednosti v lektorské činnosti

Zjistíte-li, že Vás studium jazyků obohacuje, budete mít i možnost absolvovat modul zaměřený na lektorské dovednosti a technologie vzdělávání dospělých. Tyto praktické dovednosti pak budete moci uplatnit nejen při výuce vietnamštiny, ale nepochybně i jiných jazyků, pokud se vydáte tímto směrem.

Zajistíte si dobré uplatnění v praxi

Vzhledem k vietnamské diaspoře v České republice a zároveň i flexibilitě v rámci studijního programu získáte značné znalosti a dovednosti nejen o Vietnamu, ale i celém regionu východní a jihovýchodní Asie, které Vám umožní široké uplatnění v praxi, ale i ve vědě, pokud byste se rozhodli ve studiu pokračovat.

Co u nás můžete studovat?

Nově založený studijní obor vietnamská filologie v bakalářském studijním programu.

Vietnam je malebná země s bohatou historií a mnoha společenskými a kulturními odlišnostmi. S více než 96 mil. obyvatel jde o patnáctý nejlidnatější stát, který je jedním z nejvýznamnějších hospodářských a politických činitelů v oblasti jihovýchodní Asie. Pro Českou republiku navíc představuje významného zahraničního partnera, se kterým ji pojí přes 60 let trvající historie vzájemných vztahů. S tím souvisí i geneze vietnamské komunity v ČR. Vietnamci zde tvoří třetí nejpočetnější menšinu a z hlediska proporčního podílu na celkovém počtu obyvatel lze tuto situaci považovat za unikátní nejenom v evropském měřítku. Tato komunita je dnes značně diverzifikována, lze také mluvit o druhé a třetí generaci Vietnamců a jednotlivé skupiny přitom do společenského diskurzu přináší nové příležitosti a výzvy.

Proč studovat u nás v Olomouci?

naučíte se jazyk jedné z nejdynamičtějších a nejperspektivnějších zemí jihovýchodní Asie (vietnamsky hovoří téměř 100 milionů lidí)

• katedra disponuje nabídkou studia dalších asijských jazyků (čínština, japonština, indonéština, korejština, kantonština, nebo thajština) a předměty zaměřenými na kulturní reálie východní a jihovýchodní Asie.

• získáte i teoretické a praktické dovednosti v oblasti lektorování a vzdělávání dospělých

• náš tým pedagogů je mezinárodní s dlouholetými zkušenostmi z Asie (Vietnam, Čína, Tchaj-wan, Japonsko).

• součástí studia jsou od prvního ročníku skupinové i individuální lekce s rodilými mluvčími, kteří jsou téměř tak mladí a přátelští jako vy.

• výuka probíhá v nádherných historických budovách přímo v centru města, které jsou vzdáleny jen pár minut chůze od studentských kolejí a dění v Olomouci.

• budete mít možnost studovat v malebném městě s živou studentskou atmosférou.

Co pro to musíte udělat?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

  • Ve veřejné správě – především na mezinárodních odborech či v diplomacii;
  • V mezinárodním obchodě;
  • Jako redaktoři a reportéři ve sdělovacích prostředcích;
  • V českých i mezinárodních neziskových a nevládních organizacích jako poradce, interkulturní pracovník;
  • V cestovním ruchu se zaměřením na Vietnam (jako průvodci, delegáti, tour operátoři);
  • V soukromém sektoru zaměřeném na obchod s Vietnamem či vietnamskou komunitou;
  • Ve vědecko-pedagogické činnosti, přípravě kurzů vietnamštiny a lektorování, atd.

Chcete studovat v zahraničí?

Studenti mohou využít bohatou nabídku stipendijních pobytů v zahraničí jak z nabídky pro studenty FF UPOL, tak i katedry asijských studií. Seznam partnerských institucí najdete na hlavním webu naší katedry.

Kdo vás bude učit?

Kraus

Filip Kraus, Ph.D.

sociální antropolog se zaměřením na vietnamskou společenskou morálku, sexualitu a politický systém.

Karlová

Mgr. et Mgr. Petra Karlová, PhD. et PhD.

vietnamistka, japanoložka a historička s tréninkem v akademickém psaní

Mai

Mgr. Mai Thi Thu

lektorka vietnamského jazyka a specialistka na vietnamskou migraci

                     

              …a další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top